Складіть і запишіть діалог із 12-14 реплік з теми "Мій вибір після закінчення дев,ятого класу". Обгрунтуйте свої плани і наміри щодо підготовки до майбутньої професії.

0 ответы

Последний по теме Українська мова

СРОЧНО НУДНА ПОМОЩЬ Спишіть речення, розкриваючи дужки. Над іменниками 2 відміни надпишіть їхній від

Складіть і запишіть діалог із 12-14 реплік з теми "Мій вибір після закінчення дев,ятого класу". Обгр

Потрібний словотвірний розбір слів: Причорноморський, доброзичливо, доброзичливий, доброзичливець, г

Видно птаха по польоту. підкреслити головні та другорядні члени речення

Від поданих слів утворити іменники за допомогою суфікса -ств(о). Записати їх у три колонки: а) назви

Будова слова щоденник, прибалтіський, прибудинковий ,

Фонетичний розбір слова знайшов

На другий склад падає наголос у слові: а. фольга б. випадок в. подруга г. вітчим

Скласти словосполучення поставивши друге слово у формі Р. В однини слова :порода , завдання , вчител

Розташувати синоніми в порядку наростання, знайти стрижневе слово. Здоровенний, велетенський, вели