В основе систематики ... номенклатура. Вставте слово✍

2 ответы

  • Ответ:

    в основе систематики ВЛОЖЕНА номенклатура


  • В основе систематики вложена номенклатура.

Последний по теме Биология

В основе систематики ... номенклатура. Вставте слово✍

Перечислите сходства и отличия между грудным плавником спинным плавником

Какое растение имеет сперматозоид?

2. Які зиготи утворяться від схрещування таких гамет ? а). аd х Ad ; б). AD х aD ; в). aD х aD .

Приклади магнітних явищ

Розсмоктування хвоста у пуголовків жаби за участі: А) псевдоподій; Б) хлоропластів; В) рибосом; Г) л

Ген содержит 1500 нуклеотидов . В одной из цепей содержится 150 нуклеотидов А, 200 нуклеотидов Т, 25

Чим круглі черви відрізняються від плоских

Помогите, пожалуйста, по биологии! Спасибо! Резервом устойчивости биоценоза служит: а) доминирующ

Укажіть прокаріотичний організм: а)кишкова паличка б)інфузорія-туфелька в)табачна мозаїка г) дрі