Беларуская мова

Якую ролю адыгрываюць у тэксце дзеясловы? ​

напишите пожалуйста несвабодные словазлучэння пжпжпжпжпжп

Спишыце сказы.падкрэслице у их дзейник и выказник.на перапынках у школе дзеци гуляюць,адпачываюць. Т

Можете написать текст навуковага стылю па беларусскай мове. Срочно

Текст на белорусском языке на любую тему с частицами не

Бел яз сочинение на тему золотая осень в хужественном стиле помогите срочно !!

Помогите пожалуйста составить текст в художественном стиле Осенний пейзаж 6-7 сказал тип описание

Што ща конник у сядле? ноги за вушами. Вельми зорки ён. але адгадайце сами

Як правеу лета сачыненне

Составить текст на бел мове 7-8 предложений

Нужна срочно характеристика одно из героев павлинки,кроме Павлинки,Адольфа

Што за кветачка такая на вадзе зихациць-гайдаецца днем на сонцы загарае,уначы у рацэ хаваецца?

Помогите пожалуйста, слово ЗАГАРАЕ придумать сказ у прамым значэнни

Легки але не пух.Грэя дык не кажух.

Белорусская мова, так СТАРАННА—это прыметник, або наречие, морфологический разбор——— если прыметник

Прачытайце. Дакажыце што дадзеныя дзеясловы з’яуляюцца словами антонимами. Пайсци-спыницца,знайсци-

Беларусские слова с приставкой ус

Но(ч/чч)у (т/ц)ёплы дождж  прайшоў,  і, як (д/дз)еткі каля маткі, ля стар(е/э)нькіх масляко(у/ў)

Пачатковая форма займенника яны,их,яки,ты,як,усе,яго,иншыя

Дапоўніце прыказкі патрэбнымі дзеясловамі. З песні слова... Праўду.... Дроў у лесе..... Пара касцей.