Українська мова

Що ви знаєте про Історію написання Т Шевченка тополя​

Написати складний план до твору "художні промисли" Будь ласка !! Терміново

СРОЧНО НУДНА ПОМОЩЬ Спишіть речення, розкриваючи дужки. Над іменниками 2 відміни надпишіть їхній від

Складіть і запишіть діалог із 12-14 реплік з теми "Мій вибір після закінчення дев,ятого класу". Обгр

Потрібний словотвірний розбір слів: Причорноморський, доброзичливо, доброзичливий, доброзичливець, г

Видно птаха по польоту. підкреслити головні та другорядні члени речення

Від поданих слів утворити іменники за допомогою суфікса -ств(о). Записати їх у три колонки: а) назви

Будова слова щоденник, прибалтіський, прибудинковий ,

Фонетичний розбір слова знайшов

На другий склад падає наголос у слові: а. фольга б. випадок в. подруга г. вітчим

Скласти словосполучення поставивши друге слово у формі Р. В однини слова :порода , завдання , вчител

Розташувати синоніми в порядку наростання, знайти стрижневе слово. Здоровенний, велетенський, вели

Напишіть пейзажний етюд "Стоїть явір над водою"

Написати есе на тему щастя

Речення зі словом гуманізм

Твір роздум за творами Карпенка Карого!

Твердість характеру утілена в скульптурі

Скласти речення з фразеологізмом " аж очі ріже", "теорію не стає"

Незмінні зарубіжні слова

Вчинки підлітків на вулиці